top of page

Digitalisering af erhvervs bygningstegninger, etageejendomme planløsning

Opdateret: 4. nov. 2023


Bygherren har en erhvervsbygning og også en opdateret DWG-tegning, men nu skal der en ny tegning til den indledende visualisering og tilbud, så hvis erhvervsbygningen omdannes til lejligheder, hvad ville så være optimal indretning og indretning af mikro lejlighederne.



Inputtet er en beskrivelse af bygherren og en simpel skitse af etagehusets plantegning med rummenes indretning. Digitalisering af planløsning


Med hensyn til tegningerne gav bygherre meget klare ønsker i teksten, såsom hvor store lejlighederne kunne være, størrelsen af køkken og toilet og andre detaljer. Der var dog kun lidt information tilgængeligt som input. Ruut24 specialister tænker meget over sådanne forespørgsler og hjælper kunden med at få den ønskede plantegning med så lidt indsats som muligt. Den eksisterende AutoCAD DWG-tegning hjalp også meget, på grundlag af hvilken de nødvendige tilføjelser kunne indføres.





Resultatet er en tegning af plantegningen af en lejlighedsbygning med mikrolejligheder

Ruut24 specialister lavede en tegning, som kunden kunne lide efter deres ønsker, som kan bruges til at lave de nødvendige prisforespørgsler. Byggefirmaer kan bruge denne tegning til materialeberegninger til tilbud på ombygningsarbejde. Ruut24 digitaliserer planløsning.






 

Ejendomsplanlægningsekspert: digitalisering af tegninger


Ruut24 er ekspert i ejendomsplanlægning - vi tegner plantegninger efter bygherrens skitse. Vores hovedkunder er privatpersoner eller mæglere, som er ejere eller sælgere af udlejningsejendomme. Vi hjælper dem med at udføre deres arbejde mere effektivt.


Digitalisering af tegninger
Digitalisering af tegninger








2 visninger0 kommentarer

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page