top of page

Korteri korruse plaani digitaliseerimine

Updated: Jul 4, 2023


Meile tegi päringu eraisik, kes soovis uut korteri korruse plaani. Tal oli hetkel olemas PDF korruse plaan, kus oli märgitud tubade nimetused, tubade pindala ja mööbel, kuid antud korruse plaanil ei olnud mitte ühtegi seina pikkust välja toodud. Samuti oli korteris tehtud mõningased väiksemad ümberehitused – mõned seinad olid lammutatud ja mõned juurde ehitatud. Seega see korruse plaan tuli korrigeerida tegelikkusega, et saata vastavasse asutusse kooskõlastamiseks.
Lähteinfona antud korteri korruse plaani visand ilma seina mõõtmeteta
Lähteinfona antud korteri korruse plaani visand ilma seina mõõtmeteta


Korteri korruse plaani muutmine ja digitaliseerimine


Tegime kliendi poolt antud korteri korruse plaani digitaalseks jooniseks ning korrigeerisime seinte asukohad tegelikkusega. Samuti lisasime korruse plaani joonisele kõikide seinte pikkused, mille saime välja arvutada esialgselt jooniselt – lähteinfona seina mõõte ei olnud ette antud, vaid arvutasime ise.Tulemusena sai klient 3 faili:

  • PDF korruse plaani joonis koos seina mõõtmetega

  • PDF korruse plaani joonis ilma seina mõõtmeteta

  • AutoCAD dwg korruse plaani joonis, mida saab tulevikus kasutada muudatuste tegemisekskorteri korruse plaan
korteri korruse plaan 

Kinnisvara korruse plaanide digitaliseerimine


Ruut24 on kinnisvara korruse plaanide ekspert. Joonestame kinnisvara korruse plaani vastavalt kliendi poolt antud visandile või olemas olevale joonisele ja kirjeldustele.


Kinnisvara korruse plaanide ekspert
Kinnisvara korruse plaanide ekspertComments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page