top of page

Korteri põhiplaan


Klient tegi korteris ümberehituse ning nüüd oli vaja teha uus korrektne korteri põhiplaan. Oluline oli sealjuures välja tuua ka maha lammutatud mittekandvad seinad ning ehitusjärgne korteri pindala, mida kasutada ehitisregistris muudatuse registreerimisel.Korteri põhiplaan visandi põhjal


Algse infona edastati meile originaalne renoveerimistöödele eelnev korteri põhiplaan. Selle abil saime kätte kõikide seinte asukohad. Lisaks mõõtis klient kogu korteri tegelikud mõõtmed üle, et saada ehitusjärgsed tegelikud tubade suurused. Samuti edastati Ruut24-le ka pildid tegelikust olukorrast, et kontrollida kas visandil olevad täpsustused vastavad tegelikule mõõdetud olukorrale. Korteris tehtud pildid on abiks nt uste avanemiste kontrollimisel ning seadmete asukohtade vaatamisel (nõudepesumasin, pesumasin, pliid, külmik jne) kuna seadmed tuuakse põhiplaanil välja kergesti eristatavate ikoonidena.Korteri põhiplaan
Korteri põhiplaan

Korteri mõõtmine, põhiplaani visand
Korteri mõõtmine, põhiplaani visand


Korteri põhiplaan – uuendatud joonis

Koondatud sai korteri põhiplaan ja käsitsi tehtud sketš ning tulemusena uus AutoCAD joonestusprogrammis teostatud põhiplaani joonis. Kuna antud olukorras oli ümberehituse käigus rõdust ehitatud kinnine tuba, tuli ka see liita korteri pindalaga. Sellist põhiplaani saab kasutada ka ehitisregistris muudatuse registreerimisel, kuna lisasime juurde legendina kus asusid seinad ennem ümberehitustöid. Samuti saab korteri põhiplaani kasutada korteri müügikuulutuses, kuna ka korteris olev sisustus on põhiplaanil välja toodud.
Korteri põhiplaan
Korteri põhiplaan 

Korteri põhiplaanide ekspert


Ruut24 on kinnisvara planeeringute ekspert - joonestame põhiplaanid vastavalt kliendi visandile või olemas olevale joonisele. Tutvu teenustega meie kodulehel:


Põhiplaanide ekspert
Põhiplaanide ekspert
Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page