top of page

Grunnplanen for leiligheten

Oppdatert: 26. okt. 2023


Byggherren foretok en oppussing i leiligheten, og nå var det nødvendig å lage en ny, korrekt grunnplan av leiligheten. Det var også viktig å peke på de revne ikke-bærende veggene og leilighetens areal etter oppføring, som skal benyttes ved registrering av endringen i byggeregisteret.Grunnplan over leiligheten basert på skissen


Som innledende informasjon mottok vi den opprinnelige hovedplanen for leiligheten før oppussingsarbeidet. Med dette fikk vi plassering av alle veggene. I tillegg overmålte byggherren de faktiske dimensjonene til hele leiligheten for å få de faktiske romstørrelsene etter bygging. Bilder av den faktiske situasjonen ble også sendt til Ruut24 for å sjekke om spesifikasjonene i skissematch til den faktiske målte situasjonen. Bildene som er tatt i leiligheten er nyttige, for eksempel når du sjekker døråpninger og ser på plassering av hvitevarer (oppvaskmaskin, vaskemaskin, komfyr, kjøleskap, etc.), da hvitevarene vises som lett gjenkjennelige ikoner på hovedplanen.Grunnplanen for leiligheten
Grunnplanen for leiligheten

Flatt mål, plantegning skisse
Flatt mål, plantegning skisse


Grunnplanen for leiligheten - oppdatert tegning

Leilighetens grunnplan og en håndlaget skisse ble kombinert, og som et resultat ble det laget en ny grunnplantegning i tegneprogrammet AutoCAD. Siden det i denne situasjonen ble bygget et lukket rom fra balkongen under gjenoppbyggingen, måtte det også legges til området til leiligheten. En slik grunnplan kan også benyttes ved registrering av endring i bygningsregisteret, da vi la inn en legende hvor veggene var plassert før ombyggingsarbeidene. Planløsningen til leiligheten kan også brukes i leilighetssalgsannonsen, da innredningen i leiligheten også vises på planløsningen.
Grunnplanen for leiligheten
Grunnplanen for leiligheten


 

Ekspert på grunnleggende leilighetsplaner


Ruut24 er ekspert på eiendomsplaner - vi tegner grunnplaner iht. til kundens skisse eller eksisterende til figuren. Sjekk ut tjenestene på vår hjemmeside:


Ekspert på masterplaner
Ekspert på masterplaner
Siste innlegg

Se alle

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page