top of page

Plantegning basert på skisse

Oppdatert: 4. nov. 2023


Vi ble kontaktet av en privat person som hadde tegnet en skisse av plantegningen på papir og nå ønsket å gjøre den om til en digital planløsning. Klienten planlegger å bygge et hus for seg selv og ønsker nå å bestemme den opprinnelige plasseringen og størrelsen på rommene. Rommene og deres størrelser kan illustreres på papir som en skisse, men siden det er vanskelig å tegne en riktig planløsning med riktige veggtykkelser for hånd med penn, må den likevel gjøres om til en digital planløsning. I dette tilfellet er det innvendige mål på rommene som en tegning på papir og mål på ytterveggene (Aeroc 500mm og innvendige vegger 66mm) som tilleggsinformasjon.Plantegningsskisse
Plantegningsskisse

Foreløpig plantegning


Da Ruut24 leverte den første digitale plantegningen, så kunden nøyaktig hvordan hans fremtidige hus ville se ut i denne formen. Plantegningen viser også det reelle arealet av rommene, noe som gir en bedre indikasjon på størrelsen på rommet. I denne situasjonen så klienten at noen rom ville være større og noen mindre. I tillegg, i forhold til den originale håndlagde skissen, flyttet vi noen dører.Planløsning basert på skisse
Planløsning basert på skisse


Plattegning i totalt 3 versjoner

Som sluttresultat leverte vi totalt 3 forskjellige versjoner av plantegningene med ulike yttervegg mål: 500mm, 375mm og 253mm. I tillegg også en AutoCAD dwg plantegning, som vi eller en tredjepart kan gjøre tillegg med i fremtiden - for eksempel tegne ekstra elektriske tegninger eller gjøre material beregninger.Planløsning
Planløsning

Plantegning
Plantegning 

Ekspert på eiendoms planer og tegninger


Ruut24 er ekspert på planløsninger for eiendom. Vi tegner digital plantegning av eiendommen etter skisse og beskrivelser gitt av byggherre.


Ekspert på eiendomstegninger
EiendomsplanekspertComments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page