top of page

Tegninger av plantegningen til produksjonsbygget

Oppdatert: 26. okt. 2023


Vi ble kontaktet av styret i et produksjonsselskap, som ønsket å motta byggeplaner av alle bygninger i hele produksjonsområdet fra fabrikken. Som innledende informasjon var det deloversikter over ulike bygninger som hadde vært i bruk gjennom tidene og omfattende teknologiske tegninger av utstyret, men de var alle i ulike filer eller stemte noen ganger ikke med virkeligheten. Det var også gammel bebyggelse i området som det ikke fantes hovedplantegninger for i det hele tatt. Så vi gikk til objektet og foretok en grundig kartlegging av lokalene, bygningene og området, og målte også informasjonen som allerede var tilgjengelig i gjeldende tegninger - som et resultat, selve hovedplanen for fabrikken.Oppmåling av produksjonsbyggets grunnplan
Oppmåling av produksjonsbyggets grunnplan

Ruut24s største ordre hittil – hovedplanen for produksjonsbygget


I hele området var det totalt mer enn 5600m2 med bygninger som måtte måles. Vi gjorde alt dette med tanke på møbler og innredning. Siden noen av produksjonsbyggene hadde svært store og komplette produksjonsutstyr, var det rimelig å merke dem på tegningen heller som ikoner og legge til navnet på utstyret. Målet var å få hele området på én riktig planløsning, slik at romstørrelser, navn, plassering, veggdimensjoner og utstyrsnavn kan sees.


Som et resultat mottok byggherren et stort antall plantegninger av produksjonsbygg i PDF-format, inkludert med dimensjoner, uten dimensjoner, med utstyr, uten utstyr, bygninger hver for seg og hele arealet samlet. Totalt nesten 30 ulike tegninger i PDF-format. Det var også planlagt å foreta oppussingsarbeider i enkelte rom, og hovedplanene til enkelte rom var nødvendig nettopp for å beregne pristilbud og materialmengder.
Tegninger av plantegningen til produksjonsbygget
Tegninger av plantegningen til produksjonsbyggetTegninger av fabrikkplaner laget med AutoCAD

I tillegg til dette overfører vi også hele produksjonsbyggtegningen til en AutoCAD DWG-fil, med all informasjon i separate lag (møbler, utstyr, dimensjoner osv.). I fremtiden kan kunden legge nye bygg til samme grunnplan, planlegge ombyggingsarbeider eller utføre renoveringsarbeider. Nå har kunden en skikkelig oversikt over produksjonsbygget, som hjelper til med å ta videre beslutninger.
 

Ekspert på hovedplaner for eiendom: digitalisering av tegninger


Ruut24 er ekspert på eiendomsoversiktsplaner - vi tegner hovedplanene etter oppdragsgivers skisse, og ved behov tar vi også mål på stedet. Våre hovedkunder er eiendomsbesittere eller -meglere, men også byggefirmaer eller produksjonsbedrifter.


digitalisering av hovedplantegninger
digitalisering av hovedplantegninger


Siste innlegg

Se alle

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page